Alueviesti 2/2013, 29.4.2013

Tässä numerossa:ALUEVALIOKUNNASSA KESKUSTELTIIN ALUETYÖN TASALAATUISUUDESTA

Huhtikuun aluevaliokunnassa käytiin laajasti läpi piirien erilaisia malleja hoitaa aluetyön tehtäviä lippukuntiin nähden. Tarkastelussa käänsimme tarkastelun lippukuntanäkökulmaan, jossa aluetyön toimia tärkeysjärjestyksessä listattiin juuri näkyvän työn kautta. Varsin mieltä avartavaa oli astua ajattelemaan asioita lippukunnanjohtajan saappaista ja miettiä millä tavalla nykyisellään aluetyö näkyy lippukuntaan ja mitä hyötyä siitä on.

Varsin yksimielisesti piirien edustajat nostivat aluetyön lippukuntaan kohdistuvista palveluista kolme asiaa ylitse muiden: alueohjaaja ohjaa, alueohjaaja tukee, alueohjaamisen kautta rakennetaan yhteistyötä. Tukemisen osalta tärkeäksi nähtiin henkilökohtainen kontakti lippukuntaan, ensisijaisesti kasvotusten, mutta variaatioita mallin nousi resurssitilanteiden vaihdellessa puhelinsoitosta sähköpostiin. Ohjaamisen osalta nousi esiin aluetyön työkalujen ja muiden piiritoimijoiden tunteminen oleelliseksi. Alueohjaajan on tärkeää tarjota lippukunnille opastusta esim. lippukuntaviisarin tulkintaan ja lippukunnan pitkän tähtäimen suunnitteluun – asia joka on varsin usein jäänyt lippukunnissa huomioimatta.

Yhteistyön rakentaminen on lopulta kiinni lippukunnista alueella, mutta aluetyöllä voi tässäkin olla aktiivinen ja aikaansaava rooli mm. aluetapaamisten kautta. Yhteiset tapahtumat, Majakat, kurssit ja toimintaryhmät tarjoavat lippukunnille mahdollisuuden yhdistää voimat ja varmistaa parempaa partiota tarjolle laajasti piirien alueella.

Aluevaliokunta on syksyn aluksi hyväksymässä uudet tavoitteet aluetyölle ja lippukuntien tukemiselle, sisältäen myös vähimmäismäärät kontakteille lippukuntiin. Lisätietoa saat piirisi alueministeriltä.

sivun alkuunAJANKOHTAISIA SISUASIOITA

SISUPARTIOTOIMINNALLE OMA KOORDINAATIORYHMÄ

Aluevaliokunta kävi keskustelun sisutoiminnan järjestämisestä keskusjärjestön osalta ja sisutoiminnan resursoinnista piiritasolla. Yhteisenä näkemyksenä kirjattiin, että sisutoiminnassa halutaan ottaa aktiivisempi ote koordinoinnissa vastaisuudessa ja jakaa tehokkaammin koulutusta ja tukea piirien välillä. Tärkeänä on pitää yksi sisutoiminnasta vastuullinen taho niin keskusjärjestössä kuin piireissäkin – oli sitten toiminnanala nykyisistä alue tai ohjelma.

Aluevaliokunta päätti esittää SP:n hallitukselle perustettavaksi sisutoiminnan kehittämiseen keskittyvää koordinaatioryhmää, johon jokaisesta piiristä nimitettäisiin edustaja.

YHTEYSHENKILÖT SISUASIOISSA

Sisupartiointiin liittyvissä asioissa kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman piirin sisuasioista vastaavaan. Keskusjärjestössä sisuilla on oma yhteyshenkilö Jani ”Peltsi” Peltola, jani.peltola@gmail.com ja toimistolla teitä palvelee aluekoordinaattori, miia.forsten@partio.fi. Ihan kaikenlaisissa sisuasioissa, ottakaa yhteyttä!

SISUMERKKIÄ SAATAVILLA

Sisupartiolaisen hihamerkkiä on taas saatavilla. Se tulee myyntiin ihan näillä hetkillä Partiovarusteeseen ja verkkokauppaan.

Mikä merkki? Toiminnan tunnukseksi on Etelä-Pohjanmaan Partiolaisten aloitteesta vuonna 2002 hyväksytty virallinen sisumerkki. Merkki on alun perin ollut eteläpohjalaisten sisuryhmien käytössä ja sieltä levinnyt muihinkin piireihin. Nyt merkistä on tullut valtakunnallinen sisupartiolaisten yhteinen tunnus.

Sisumerkki symboloi Sammakkoa ympäröi jalussolmu, vahvan solmu, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.

Kuka saa käyttää merkkiä? Merkkiä saa käyttää sisupartiotoimintaan osallistuva partiolainen ja hänen partiolainen avustajansa sekä johtajansa.

Missä pidetään? Merkki kiinnitetään oikeaan hihaan ylimmäiseksi.

SISUJOHTAJAPÄIVÄT TOIVAKASSA 19.-20.10.

Sisujohtajapäivät järjestetään 19.-20.10. Toivakassa Partiokolkassa. Merkitkäähän jo valmiiksi kalentereihinne! Päivien teemana on sisujen oma koulutus ja nousujohteisuus partiossa.

Lisätietoja: miia.forsten@partio.fi

UUSI VAMMAISPALVELULAKI MAHDOLLISTAA PARTIOHARRASTUSTA

1.9.2009 muuttunut vammaispalvelulaki 380/1987 on mahdollistanut henkilökohtaisen avustajan saamisen vaikeavammaiselle henkilölle. Avustajaetuus puolestaan mahdollistaa vammaisen osallistumisen partioharrastukseen tavallisessa ryhmässä paljon aiempaa paremmin.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua on järjestettävä sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Lue lisää vammaispalveluista yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäjänä ja http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380

Sisupartiotoiminnan näkökulmasta paikallinen vammaistukiyhdistys on merkittävässä asemassa mahdollistamassa partioharrastuksen toteutumista. Partiolippukuntien tulisikin ottaa rohkeasti yhteyttä paikallisiin vammaistukiyhdistyksiin ja käydä esittelemässä partiotoimintaa kokouksessa. Partiokasvatuksen näkökulmasta sisupartiolaisten mukaantulolla tavallisiin ryhmiin on suuri merkitys. Sisupartiointi on tärkeä osa partioliikettä ja kaikille siihen kuuluville rikastuttavaa ja antoisaa partiotoimintaa.

sivun alkuunALUEOHJAAJAKOULUTUS SYKSYLLÄ!

Uusia ohjaajia (AO, OO, KO) koulutetaan jälleen syksyllä 25.-27.10.2013 Lammilla Hämeenlinnassa.

Ilmoittaudu Polkuun https://spfs.clubonweb.com/book/default.aspx?19227

Lisätietoja ohjaajatehtävistä http://arkisto.partio.fi/Suomeksi/Aikuiset/Koulutus/Ohjaajaksi

Ilmianna hyviä kouluttajia kurssille Mika Pärkälle; mika.parkka@partio.fi

sivun alkuunVALUE BASED LEADERSHIP- BALTIC VALMENTAA TULEVAISUUDEN JOHTAJIA

Value Based Leadership- Baltic koulutuksen kohderyhmänä ovat 20–25 -vuotiaat nuoret partiojohtajat. Koulutuksen järjestävät Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter yhteistyössä Ruotsin partiolaisten kattojärjestön Svenska Scoutrådetin kanssa. Tämän kesän kurssille osallistuu partiolaisia ympäri Baltiaa. Tarkoituksena on kehittää nuoria arvopohjaisina johtajina sekä antaa heille kansainvälisiä kokemuksia. Value Based Leadership koulutuksia on toteutettu jo vuodesta 2007 lähtien erittäin myönteisin kokemuksin. Tämän kesän Value Based Leadership- baltic on muotoaan ensimmäinen

Value Based Leadership- Baltic koulutus käynnistyy kesäkuussa 2013 sisältäen neljä viikonlopun moduulia ajalla 14.6.2013 – 8.12.2013.

Koulutukseen osallistuu Suomesta 4 nuorta partiolaista, jotka valitaan hakuprosessin avulla. Hakulomake löytyy internetistä http://www.webropolsurveys.com/S/373BFB0B43C22B0B.par

Hakuaika päättyy 12.5.2013

Voit hakea kurssille jos…

  • Olet 20 – 25-vuotias
  • Sinulla on vähintään kahden vuoden kokemus paikallisesta tai kansainvälisestä johtamisesta organisaatiossasi
  • Olet tällä hetkellä johtoasemassa, jossa voit soveltaa kurssilla oppimiasi asioita
  • Sinulla on jonkinlainen aikaisempi koulutus johtamisesta
  • Sinulla on vahva kiinnostus johtamiseen myös tulevaisuudessa
  • Englannin kielen taitosi on tarpeeksi hyvä johtaaksesi keskustelua johtamiseen liittyvistä aiheista
  • Et välttämättä täytä joka kohtaa mutta olisit silti hyvä osanottaja

Lue lisää: http://toiminta.partio.fi/kurssit-ja-koulutukset/koulutusten-kuvaukset/value-based-leadership

Lisätietoja: Olli Kamunen, olli.kamunen@partio.fi

sivun alkuunAVAUKSEN KUULUMISIA

Avaus pyörii nyt viimeistä kauttaan. Viimeisen puolen vuoden aikana on toteutettu seitsemän piirivierailua, joiden tarkoituksena oli kehittää piirien omaa monikulttuurisuustoimintaa. Tässä onnistuttiin hyvin. Tietoisuus lisääntyi ja kiinnostus asioita kohtaan kasvoi, piireissä halutaan kehittyä ja kehittää toimintaa. Suosittu leiriohjaajakurssi pidettiin 13 vieraskielisen osallistujan voimin 15.-17.3. Myös Rajoja ja rajanylityksiä –moninaisuuskurssi pidettiin onnistuneesti 22.-24.3. Osallistujia oli kuudesta eri piiristä ja kurssin teemana oli Muutos. ”RajRaj-kurssille tuntuisi olevan kysyntää edelleen. Halukkuutta voisi jatkossa olla myös iltakoulutuksena toteutettavalle mini-RajRaj –kurssille.

KAJAANIN ERÄNKÄVIJÄT JA LOHJAN NUMMITYTÖT PALKITTIIN MONIKULTTUURISUUDEN EDISTÄMISESTÄ

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry myönsi 24.4. järjestetyssä Helvi Sipilä -seminaarissa Rajojen ylittäjä -tunnustukset kahdelle lippukunnalle, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet partion avoimuutta ja monikulttuurisuutta. Tunnustukset saivat Kajaanin Eränkävijät ja Lohjan Nummitytöt.

Kajaanin Eränkävijät on ollut aktiivinen toimija Järvi-Suomen Partiolaisten Karjalan tasavallan kanssa toteutettavassa yhteistyössä: lippukunta on ollut muun muassa käynnistämässä partiotoimintaa Kostamuksen kaupunkiin. Lippukunnan toimintaa pidetäänkin ennakkoluulottomana pioneerityönä partiokentällä.

Toinen Rajojen ylittäjä -lippukunta, Lohjan Nummitytöt, on ollut esimerkillisen toimelias Uudenmaan Partiopiirin Scoutti-hankkeissa. Hankkeet edistävät maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia partiotoimintaan.

Lue lisää tunnustuksen saaneiden lippukuntien monikulttuurisesta partiotyöstä.

Oletko jo tutustunut Avainnippu avoimuuteen -sivustoon, jolle on koottu yhteistyössä piirien kanssa monikulttuurisuustoimintaa tukevaa materiaalia.

Avaus–hanke päättyy 30.6. ja silloin on takana kaksi ja puoli vuotta monikulttuurisuustoimintaa SP:n tasolla.

sivun alkuunUUDET TURVALLISUUSOHJEET

Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeet on saanut kokonaan uuden ulkoasun. Sisällöllisesti päivitettiin ainoastaan vakuutusosion matkustajaturvaa. Uusia turvallisuusohjeita voi hakea Partioasemalta tai tilata sähköpostilla Suomen Partiolaisten toimistonhoitaja Pauli Paanaselta. Sähköisesti Turvallisuusohjeet saat Teltasta, Issuusta ja partio.fi:stä. Luetaan näitä turvallisuusohjeita tarkasti jatkossakin ja harjoitellaan vahinkotilanteita ennalta. Muistetaan myös, että turvallisuus on pitkälti tapa toimia!

sivun alkuunLIPPUKUNTAVIISARIT TULOSSA

Uunituoreita lippukuntaviisareita pääsee pian tutkimaan! Ne ilmestyvät lippukuntapostin 3/2013 mukana toukokuun puoleen väliin mennessä! kaikki viisarit, tilastot ja muut tärkeät aluetyötä ohjaavat nippelitiedot löytyvät partio.fi/tietoa –sivustolta.

sivun alkuunALUETYÖN TULEVIA TAPAHTUMIA

Valiokuntaviikonloppu (ohjelma- ja koulutusvaliokunta, aluetyöryhmä) 24.-25.5. Aluevaliokunta 25.8. Päivät (sis. Aluepäivät) 27.-29.9. Sisujohtajapäivät 19.-20.10. Laajennetut valiokunnat 26.10. Ohjaajakoulutus 2/2013 (AO, OO, KO) 25.-27.10.

sivun alkuunLINKKIVINKIT

  • Aluetyön työkalupakki
  • Alvi
  • Alueohjaajan ABC

sivun alkuun