Alueviesti 4/2013, 11.12.2013

 1. Partion aloittaneiden määrä on kasvussa
 2. Kasvaneiden lippukuntien menestymisen tunnusmerkkejä
 3. Miten pääsee partioon? Lippukuntien nettisivut kuntoon ja yhteystiedot ajan tasalle
 4. Alueohjaaja, oletko ollut yhteydessä alueesi lippukuntiin? Kaipaatko tukea?
 5. Alueohjaajakoulutus
 6. Ohjelmapainotus ja aluetyö
 7. Apurahaa ohjelmapainotuksen toteuttamiseen haettavissa
 8. Lippukuntien perustaminen
 9. Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustus sisupartiolle
 10. Sisukoordinaatioryhmä kokoontui
 11. Islamilainen partio
 12. Irene Iso-Kokkila valittiin SP:n hallitukseen
 13. Aluetoiminnan johtaminen uudistuu SP:ssä
 14. Tule kehittämään Kehittyvä lippukunta -työkalua


1. PARTION ALOITTANEIDEN MÄÄRÄ KASVUSSA

Partion jäsenmäärä kasvoi muutamalla prosentilla viime vuonna ja harrastuksen aloittavien määrä on ollut myös syksyllä 2013 kasvussa. Partion aloittavien määrä oli aikaisemmin matalalla ja selitti myös osansa jäsenmäärän aikaisemmasta hiipumisesta.

Jäsenmäärän kasvattamisen kannalta on tärkeää pitää aloittavien partiolaisten määrä jatkuvasti korkealla ja pitää yllä ryhmien täydentämistä toimintakauden aikana. Varsinkin nuoret lapset vaihtavat harrastusta kesken vuoden myös muualla kuin partiossa. Tammikuu voi olla hyvä paikka mainostaa toimintaa uudestaan lähialueella. Tammikuu olkoot siis uusi elokuu! Kuten pääkaupunkiseudulla alettiin markkinoida. Vanhat keinot tepsivät: toiminnanesittely paikallistapahtumissa, mainokset kotiin esimerkiksi koulujen kautta, ”kaveri partioon” -laumailta jne.2. KASVANEIDEN LIPPUKUNTIEN MENESTYMISEN TUNNUSMERKKEJÄ 

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten merkittävästi kasvaneisiin lippukuntiin tehtiin haastattelututkimus loka-marraskuussa. Tutkimuksen tulokset ovat ilmestyneet opinnäytetyönä, joka löytyy partion nettisivuilta. Tutkimus vastaa siihen, mitä muutoksia lippukunnissa tapahtui, jotta kasvu mahdollistui ja miten piiri onnistui tukemaan lippukuntia. Kaikki partioaiheiset opinnäytetyöt julkaistaan osoitteessa http://www.partio.fi/tutkimukset-ja-opinnaytteet.

Elinvoimaisen eli kasvuun ja laatuun panostavan lippukunnan tunnusmerkeiksi nousivat seuraavat asiat:

 • uusjäsenhankinnan aktiivinen tekeminen ja siinä onnistuminen
 • aikuisrekrytointiin panostaminen ja siinä onnistuminen
 • toiminnan aktiivinen markkinointi alueen tapahtumissa, esikouluissa ja kouluissa
 • samoajaikäkauteen panostaminen: tarjotaan sopivassa suhteessa omia aktiviteetteja, koulutusta ja vastuuta
 • lippukunnan johtamisen ja toiminnan organisoimisen kehittäminen ja siinä onnistuminen
 • halu ja innostus kehittää lippukunnan toimintaa ja toteuttaa yhä parempaa partiotoimintaa

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten kasvuhanke onnistui, koska hanke johdettiin hyvin, tavoitteet asetettiin tarpeeksi rohkeasti, mutta kuitenkin faktoihin perustuen. Kasvu ei ollut erillinen hanke vaan koko piirin ja kaikkien toimijoiden yhteinen. Kasvutoimenpiteet ja kasvuasenne saatiin jalkautettua rohkean, innostavan ja monipuolisen viestinnän keinoilla. Piirin kasvutoimenpiteistä tärkeimmiksi nousivat:

 • partiosta kiinnostuneille kohdistettujen ulkoisten nettisivujen tekeminen
 • jokaisen lippukunnan kaikkien ryhmien kokousaikojen ilmoittaminen nettisivuilla
 • eskariviikon järjestäminen esikouluissa
 • lippukuntien aktiivinen perustuttaminen
 • partiomarkkinoinnin kohdistaminen ekaluokkalaisiin


3. MITEN PÄÄSEE PARTIOON? LIPPUKUNTIEN NETTISIVUT KUNTOON JA YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE 

SP teki uusille jäsenille suunnatun kyselyn marraskuussa. Kysely keskittyi partion aloittamiseen. Otos oli noin 6000 ja vastauksia saatiin huikeat 2000 kappaletta. Tässä muutama nosto tuloksista:

 • Huomattava osa uusista jäsenistä (tai näiden vanhemmista) etsii ensisijaisesti lippukunnan tietoja nettisivuilta. Lisäksi partioon hakeudutaan ystävien perässä tai perheellä on jo aikaisempaa kokemusta partioharrastuksesta.
 • Partion aloittamisen hidasteena mainitaan usein tiedon puute: nettisivuja ei löydy, sivut eivät toimi tai nettisivuilla ei ole ajan tasalla olevia yhteystietoja

Tässä voisikin olla hyvä teema seuraavaan alueryhmään piirissäsi: Millä tavalla alueohjaajat voisivat tukea ja ohjata lippukuntia tavoitettavuuden parantamisessa? Päivittääkö lippukunta säännöllisesti yhteystietoja nettisivuille, Polkuun ja sidosryhmien tiedostoihin? Löytyisikö apua piirin viestintäryhmältä esimerkiksi valmiin nettisivupohjan muodossa? Onko sinun alueesi lippukuntien nettisivut ajan tasalla?

SP:n viestintä on valmistanut helpot ohjeet ja valmiit pohjat lippukunnan nettisivujen päivittämiseksi. Ohjeet löydät toiminta.partio.fi –sivulta kohdasta viestintä, ohjeet ja materiaalit tai klikkaamalla ohjeeseen vievää linkkiä. Piiri voisi järjestää esimerkiksi piirin kevätkokouksen yhteydessä nettisivuklinikan tai tarjota suoraa apua lippukuntiin, joissa nettisivut kaipaavat päivitystä.4. ALUEOHJAAJA, OLETKO OLLUT YHTEYDESSÄ ALUEESI LIPPUKUNTIIN? KAIPAATKO TUKEA? 

Syksyllä tehdyn LPKJ barometrin mukaan jopa 25 % lippukunnista ei ole kuluneen vuoden aikana saanut yhtäkään yhteydenottoa piirin alueohjaajalta (vaihtoehtoisesti koulutus- tai ohjelmaohjaajalta).

Alueohjaajien tueksi on koottu aluetyön työkalupakki, jota päivitetään jatkuvasti. Tsekkaa työkalupakista vinkit lippukuntien kanssa työskentelemiseen. (toiminta.partio.fi-> lippukunta -> aluetyö -> aluetyön työkalupakki). Pestissäsi sinua auttavat varmasti mielellään myös piirisi aluetyöntekijät ja alueministeri.5. ALUEOHJAAJAKOULUTUS

Alueohjaajakoulutus on ehdottoman tärkeä alueohjaajille. Koulutuksessa pureudutaan ohjaamisen maailmaan, ongelmanratkaisutapoihin ja alueohjaajan tehtävänkuvaan. Ensi vuonna alueohjaajakoulutuksia on tarjolla 14.-16.2 ja 24.-26.10.6. OHJELMAPAINOTUS JA ALUETYÖ

Vuoden 2014 ohjelmapainotus on Kuulun maailmalle! Kansainvälisyyden lisäksi on kiinnitetään huomiota vaikuttamiseen. Alueohjaamisen ja aluetapaamisen yhdeksi painopisteeksi suositellaan otettavaksi lippukunnan tekemä vaikuttamistyö kunnissa ja kaupungeissa. Kaupungeilla ja seurakunnilla on kovia säästöpaineita, joista lippukunnatkin saattavat kärsiä. Tuodaan siis tärkeä merkityksemme julki! Tämä onnistuu kutsumalla kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä sekä kunnallispoliitikkoja tutustumaan lippukunnan toimintaan. Lippukunnan pitäisi myös pysyä ennakoivasti perillä lippukuntaa koskevista päätöksistä ja vaikuttaa niihin aktiivisesti. Ohjelmapainotuksen nettisivut löytyvät osoitteesta http://kuulunmaailmalle.partio.fi/etusivu/ ja kunnassa vaikuttamisen ohjeet löytyvät sivuilta omana kokonaisuutenaan.7. APURAHAA OHJELMAPAINOTUKSEN TOTEUTTAMISEEN HAETTAVISSA 

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan Kuulun maailmalle -ohjelmapainotukseen liittyviä lippukuntien hankkeita. Avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka lippukunta järjestetää 2014 kesällä tai syksyllä ja jotka tukevat lippukunnan kansainvälistä toimintaa kotimaassa tai tukevat lippukunnan jäsenten yhteiskunnallista kasvatusta. Tarkemmat ohjeet ja asiaa valottavat hanke-esimerkit ovat luettavissa partion nettisivuilta: http://toiminta.partio.fi/lippukunta/apurahat/waldemar-von-frenckell-saatio8. LIPPUKUNTIEN PERUSTAMINEN

Edellisen alueviestin julkaisemisen jälkeen toimintansa on aloittanut yksi uusi lippukunta, Paijalan Peurat Uudeltamaalta. Toiminta on elpynyt kahdessa lippukunnassa Valontuojissa ja Hangon Meriversoissa Uudellamaalla. Kovasti lykkyä, virtaa ja tsemppiä toiminnan aloittamiseen!

Lippukunnan perustamiseen liittyvät materiaalit on luettavissa partion nettisivuilta: http://toiminta.partio.fi/lippukunta/lippukunnan-perustaminen. Uudistetut mallisäännöt saadaan julkaistua alkuvuodesta 2014. SP tukee uusia lippukuntia materiaalipaketilla ja jäsenmaksupalautuksilla.

Piireille on tarjolla SP:n alueryhmän tuottama lippukuntien perustamisen tukimalli. Aineisto on nimeltään Lippukunnan perustamisen tukeminen ja se löytyy aluetyön työkalupakista lippukunnan perustamissivulta. Kyseessä on lippukuntien perustamiseen ja tukemiseen keskittyvä koulutus, joka voidaan viedä sellaisenaan esimerkiksi piirin alueryhmään tai luottistilaisuuteen. SP:n aluetyön luottamushenkilöt ovat vanhaan tapaan valmiita jalkautumaan piiriin, ota yhteyttä!9. LAPSEN OIKEUKSIEN VAIKUTTAJA -TUNNUSTUS SISUPARTIOLLE

Suomen Partiolaisten sisupartiotoiminta sai UNICEF:n vuosittaisen Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen työstään vammaisten lasten oikeuksien edistämiseksi 14.11.2013.

”Mielekäs vapaa-aika ja kaveruussuhteet ovat tärkeitä kaikille lapsille. Siksi tarvitaan sellaista vapaa-ajan toimintaa, johon kaikki voivat osallistua. Sisupartio on esimerkki juuri tällaisesta toiminnasta”, Suomen UNICEFin kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen sanoo.

Tunnustuksen luovutti UNICEFin suojelija tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio ja sitä oli vastaanottamassa sisupartiolaisia Helsingistä ja Riihimäeltä sekä järjestön johtoa ja sisutoimijoita. Sisupartiolippukunnille ja lippukunnille, joissa on sisuja, toimitettiin UNICEF:n Lapsen oikeuksien vaikuttaja –diplomi. Kiitos kuuluu siis kaikille sisupartion parissa toimiville.10. SISUKOORDINAATIORYHMÄ KOKOONTUI

Piirien edustajista koottu sisukoordinaatioryhmä kokoontui ensimmäisen kerran laajennetujen valiokuntien yhteydessä lokakuussa. Sisukoordinaatioryhmä päätti kokouksessaan päivittää sisupartio-oppaan ja sisujohtajakoulutuksen sekä panostaa sisutoiminnan näkyvyyteen partiomedioissa. Tavoitteena on tuottaa selkokielinen partion perusmateriaali ja tehdä viittomakielinen partiolupaus.11. ISLAMILAINEN PARTIO

Hämeen Partiopiirin moku-jaoston jäsen esitteli partiota Islam Expo13:ssa marraskuussa. Esittely sai myönteisen vastaanoton ja islamilaista partiotoiminnasta olisivat kiinnostuneet ainakin Helsingin, Tampereen ja Turun alueen muslimiyhdistykset. Näiden piirien moku-asioista tai aluetyöstä vastaaville työntekijöille on toimitettu tarkemmat tiedot asiasta.12. IRENE ISO-KOKKILA VALITTIIN SP:N HALLITUKSEEN

Marraskuun partioneuvosto valitsi SP:n hallitukseen kaksivuotiskaudelle neljä jäsentä. Ohjelman, koulutuksen ja talouden osalta aikaisemmat hallituksen jäsenet jatkoivat, mutta alueen osalta saimme uuden hallituksen jäsenen vetovastuuseen. Irkulla on aikaisempaa kokemusta aluetyöstä PäPa:ssa luottamushenkilönä, Hämeestä aluetyöntekijänä ja viimeisen vuoden osalta SP:n aluetyöryhmästä.13. ALUETOIMINNAN JOHTAMINEN UUDISTUU SP:SSÄ

Alue siirtyy vuoden vaihteen jälkeen muiden toiminnanalojen jo aikaisemmin käyttämään johtamismalliin Suomen Partiolaisissa. Olennaisena muutoksena on nykyisen aluetyöryhmän muuttuminen aluevaliokunnaksi ja nykyisen aluevaliokunnan siirtyminen laajennetuksi aluevaliokunnaksi. Piirien alueministerit tapaavat jatkossa laajennetun aluevaliokunnan muodossa 3-4 kertaa vuodessa ja osallistuvat näin toiminnan ohjaamiseen ja suunniteluun aluetyön kehittämisessä. Aluetoiminnanalalla jatkavat tiedonhallintaryhmä ja syksyllä perustettu sisukoordinaatioryhmä.

Aluevaliokuntaan rekrytoidaan uusia jäseniä. Ota rohkeasti yhteyttä aluevaliokunnan puheenjohtajaan Irene Iso-Kokkilan irene.iso-kokkila@partio.fi14. TULE KEHITTÄMÄÄN KEHITTYVÄ LIPPUKUNTA -TYÖKALUA

Kehittyvä Lippukunta on erinomainen työkalu lippukunnan kehityskohteiden tunnistamiseen. Nykymuotoisena työkalu koetaan kuitenkin raskaaksi, koska sen käyttö vaatii paljon aikaa. Monessa lippukunnassa vihko onkin jäänyt arkistoihin pölyyntymään. Nyt on aika tehdä jotain. Tule mukaan projektiryhmään kehittämään työkalusta helpommin lähestyttävä ja auta lippukuntia poimimaan rusinat menestyksen pullasta. Eduksi lasketaan, jos työkalu on sinulle entuudestaan tuttu ja pääsi pursuaa ajatuksia siitä, kuinka sitä voitaisiin parantaa tai haluat muuten olla kehitystyössä mukana. Kiinnostuitko? Haluatko kuulla lisää? Onko sinulla ajatuksia siitä miten työkalu palvelisi paremmin lippukuntien tarpeita? Ota yhteyttä Irene Iso-Kokkilaan irene.iso-kokkila@partio.fi


Kiitos kuluneesta vuodesta tärkeät aluetyypit! Vuonna 2014 rokataan! Iloista joulua!
t. SP:n alueluottikset ja aluetyöntekijät