Alueviesti 1/2014, 20.4.2014

1. Aluetoiminnanalan organisaatio uudistui!
2. Aluetyöntasalaatuisuus syynissä
3. Alueohjaajien jatkokoulutusta marraskuussa!
4. Kehittyvä Lippukunta -työkalusta kevyempi versio – ”Ke-Li Light”
5. Partioon liityttiin viime vuonna enemmän kuin edelliseen kymmeneen vuoteen ynnä muuta mielenkiintoista faktaa!
6. Miten sinne partioon oikein pääsee?
7. Uusi työkalu vammaispartiotoiminnan aloitukseen1. Aluetoiminnanalan organisaatio uudistui!

Vuoden 2013 aikana valmisteltu aluetoiminnanalan organisaatiomuutos otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta. Aiemmin aluevaliokunta oli kokoontunut koko ajan laajennettuna ja valiokunnan toimeksiantoja toteutettiin aluetyöryhmässä. Vuoden 2014 alusta lähtien aluevaliokunnan kokoonpanoa on muutettu niin, että se vastaa kaikkien muiden keskusjärjestön valiokuntien kokoonpanoa ja edustusta.

Jatkossa aluevaliokunta vastaa toiminnanalan kehittämisestä, laajennetun aluevaliokunnan kokousten valmisteluista sekä laajennetun aluevaliokunnan toimeksiantojen toteutuksesta.

Samalla yhteistyö muiden valiokuntien kanssa helpottuu ja päätöksenteko nopeutuu. Uudistuksen myötä alueministereille jää myös aiempaa enemmän aikaa keskittyä oman piirinsä aluetoiminnan pyörittämiseen sekä kehittämiseen, sillä jatkossa he osallistuvat muiden ministereiden tavoin vain laajennetun aluevaliokunnan kokouksiin. Vuoden 2014 aikana laajennettu aluevaliokunta kokoontuu yhteensä kolme kertaa.

Edellisvuoden tapaan aluevaliokunnan alaisuudessa toimintaansa jatkavat tiedonhallintaryhmä sekä sisukoordinaatioryhmä.


2. Aluetyön tasalaatuisuus syynissä

Aluetyön tasalaatuisuuden tavoittelu toimi vuonna 2013 uudistetun alueohjaajan pestikuvauksen perustana. Alueohjaajan pesti jaettiin tuolloin kolmeen eri tehtävään: Tukeminen, alueellisen yhteistyön rakentaminen sekä ohjaaminen. Lisäksi jokaiselle tehtävälle asetettiin mittarit, jotka jaettiin kolmeen eri tasoon (minimi-hyvä-erinomainen).

Aluetyön tasalaatuisuuden varmistamiseksi helmikuun laajennettu aluevaliokunta päätti alueilla annettavan tuen seurannasta. Piiritasolla tehtävää seurantaa suoritetaan jatkossa aina laajennetun aluevaliokunnan kokousten yhteydessä. Seurannan kohteina ovat lippukunnanjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen, järjestettyjen aluetapaamisten, alueohjaajien sekä koulutettujen alueohjaajien sekä perustettujen lippukuntien määrät.

Alueohjaajan pestikuvauksen päivittämisen sekä aluetyön toteutumisen seurannan tarkoituksen on varmistaa lippukunnille tarjottavan tuen laatu sekä määrä. Tasalaatuisuuden seuranta keskusjärjestötasolla parantaa myös piireille kohdennettavan yksilöllisen tuen laatua.


3. Alueohjaajien jatkokoulutusta marraskuussa!legot

Alueohjaajille tarjotaan jatkokoulutusta 15.11.2014. Koulutus järjestetään Helsingissä, mutta koulutusta voi seurata myös etäyhteyden päästä vaikkapa oman piirin toimistolta tai kotisohvalta. Koulutus jatkaa siitä, mihin alueohjaajakoulutus on lopettanut: Tarjolla on syventävää tietoa muun muassa alueohjaajan ajankäytön hallintaan, konkreettiseen ohjaamistyöhön sekä lippukuntien lähestymiseen ja lippukuntien välisen yhteistyön rakentamisen ohjaamiseen.

Tämä on siis juuri sinulle AO! Merkkaa päivä kalenteriisi jo nyt!


4. Kehittyvä Lippukunta -työkalusta kevyempi versio – ”Ke-Li Light”

Ke-Li Light on tehty kaikkia lippukuntia varten, mutta erityisesti pitäen mielessä ne meistä, joilla aika tuntuu olevan kortilla. Ke-Li Light toimii katselmuksena lippukunnan tilanteeseen; mikä on hyvää ja mikä kaipaa toimenpiteitä. Miettimällä muutamia väittämiä johtajistoporukalla ja pohtimalla alueohjaajan kanssa löydöksiä on helppo paikallistaa lippukunnan kehittämiskohteet. Ke-Li Light sisältää myös kaksi erilaista taulukkoa, joiden avulla käytännön toimenpiteet saadaan määriteltyä ja vastuut jaettua.

Partion on tarkoitus olla kevyttä ja hauskaa myös johtajistolle! Ke-Li Lightin avulla on mahdollista päästä lähemmäs tätä tavoitetta ja tehdä partiosta parempaa. Kysy lisää alueohjaajaltasi tai piiritoimistolta.

Ke-Li Lightin löydät myös täältä (sivun alareunan dokumenteista).


5. Partioon liityttiin viime vuonna enemmän kuin edelliseen kymmeneen vuoteen ynnä muuta mielenkiintoista faktaa!

Tilastot ovat yksi SP:n tarjoamista tietotuotteista, joiden avulla partiotoimintaa voi suunnitella, kehittää ja seurata. Tilastoista selviää muun muassa, että

  • yli 60 % partioon liittyvistä on sudenpentuja,
  • aikuisten osuus partiolaisista kasvaa koko ajan,
  • partio houkuttelee enemmän teini-ikäisiä tyttöjä kuin poikia,
  • noin 30 % lippukunnanjohtajista ei ole tehtävän vaatimaa koulutusta,
  • seikkailijat eivät jakaudu kokouksissaan pienryhmiin partio-ohjelman ehdottamalla tavalla,
  • ryhmänohjaajakurssille osallistuu samoajia noin kolmanneksesta Suomen lippukunnista,
  • retkien ja talvileirien määrä on tasaisessa kasvussa, ja
  • villinä veteen –ohjelmapainotusta hyödynnettiin pääosin lippukuntien leireillä.

Tilastojen lisäksi muita tärkeitä tietotuotteita ovat:

Tietotuotteisiin kannattaa käydä tutustumassa Teltassa osoitteessa www.partio.fi/tietoa. Alueohjaajien kannattaa tutustua ainakin oman alueensa lippukuntien lippukuntaviisareihin ja keskustella niiden tiedoista lippukunnan kanssa.

Lisää tietoa tietotuotteista saa tiedonhallintakoordinaattori Manselta (jarno.hakulinen@partio.fi tai 09 8865 1126). Manse ottaa myös mielellään vastaan kaikki kommentit ja parannusehdotukset!


6. Miten sinne partioon oikein pääsee?

Syksyllä 2013 teetetyn mielikuvatutkimuksen tuloksista kävi muun muassa ilmi, että 40 % partiosta kiinnostuneista vastaajista ei tiennyt, missä partiota voi harrastaa. Nyt onkin aika toimia syksyä silmällä pitäen!

Oletteko lippukuntana valmiina syksyyn? Seuraavilla toimenpiteillä vastaus on KYLLÄ!

1. Lippukunnan potentiaali. Käy kaikki lippukunnan ryhmät läpi: Mihin ryhmiin mahtuu lisää jäseniä, montako uutta ryhmää perustetaan syksyllä ja onko lippukunnassa kaikkia ikäkausia.

2.  Aikuiset mukaan. Huolehdi aikuisten ja ryhmien johtajien rekrytoinnista jo nyt, eikä vasta syksyllä, kun toiminnan pitäisi olla jo käynnissä.

3. Markkinointi. Laita lippukunnan markkinointimateriaali kuntoon. Sopikaa, kuka päivittää lippukunnan nettisivut (toiminnan aloituspäivä, ryhmien kokoontumisajat jne.), kuka tekee jaettavat mainokset ja kuka vastaa mainosten jakamisesta. Olisiko syytä järjestää erillinen Partiopamaus eli partiotoiminnan esittely käytännön taidoin tai ottaa osaa kunnan kesätapahtumiin?

4. Internet. Tarkasta, että lippukunnan nettisivut on lisätty piirin sivuille (jos piirillä tällainen lista on) ja että sivut löytyvät helposti googlaamalla. Samalla laitetaan kuntoon myös omasta toiminnasta viestiminen sosiaalisessa mediassa, tuossa aikamme mahtavimmassa markkinointivälineessä!

Jäsenrekisterijärjestelmän vaihtotuulissa varmista nyt, että jäsenjärjestelmässä on oikea nettiosoite lippukunnan tiedoissa. Nämä tiedot pomppaavat partiohakuun ja ovat kaiken keskiössä SP:n toteuttamassa Liity partioon -markkinoinnissa!

5. Syksyn aloitustapahtuma. Mieti, kuinka toiminta alkaa syksyllä: järjestetäänkö erillinen aloitustapahtuma, missä, mitä tapahtuu, kuka siitä vastaa? Miten toimintaan voi ilmoittautua?

6. Tulevaisuus. Mitä lippukunnassa tapahtuu aloitustapahtuman jälkeen? Järjestetäänkö esim. uusien ja vanhojen jäsenten vanhemmille vanhempainilta, jolloin myös halukkaat vanhemmat voidaan ottaa mukaan toimintaan?

Kun alat pohtimaan näitä jo nyt, varmistat, että lippukuntasi on valmistautunut ottamaan uusia jäseniä ja jokainen partiosta kiinnostunut löytää partion pariin syksyllä 2014!

7. Uusi työkalu vammaispartiotoiminnan aloitukseenTervetuloa sisupartioon-kuva

Satu Kivelä (artenomi, AMK) on tuottamassa uutta työkalua vammaispartion ohjaajille vammaispartiotoiminnan aloittamiseen. Opinnäytetyön tavoitteena on 7–12-vuotiaille kehitysvammaisille partiolaisille suunnatun koskettelukirjan mallintaminen. Produktina syntyvällä koskettelukirjalla haluttiin kertoa koskettelukirjan lukijalle, mitä partiossa oikein tehdään. Kerrontatavassa otettiin huomioon partiomenetelmä. Sadun haaveena on, että esimerkiksi vaeltajaryhmät eri puolilla Suomea innostuisivat valmistamaan vastaavan koskettelukirjan omalle piirilleen tai lippukunnalleen. Satu on myös valmis neuvomaan innokkaita tekijöitä Tervetuloa sisupartioon -koskettelukirjan valmistamisessa.

Syyskuuhun mennessä koskettelukirjasta tuotetaan uusi versio. Jos tahdot tutustua työkaluun lähemmin, tule Tampereen sisujohtajapäiville lokakuussa, sillä Satu esittelee tuotostaan siellä!

Uuteen valmistuvaan työkaluun voi tutustua tästä linkistä.

Opinnäytteenä syntynyt koskettelukirja on vielä prototyyppi ja tällä hetkellä korjausehdotuksia otetaan vastaan s-postilla satu.kivela@pohjanmaa.partio.fi.


 

Onnea uusien työkalujen käyttöön ottoon ja tsemppiä kaikille kesän odotukseen!

Aurinkoisin terveisin,

SP:n aluetyöntekijät sekä luottikset