Mitä uudistuksella ratkaistaan?

Lippukuntatuen uudistuksen usein kysytyt kysymykset -sarja alkaa. Valotamme projektin taustoja ja päätösten ja esitysten perusteita. Löydät jatkossa kaikki ukk-sarjan tekstit hakemalla lpk-tuki-ukk -tägättyjä tekstejä. Mitä haluat itse kysyä? Laita kysymys tulemaan Annalle, niin etsitään sille vastaus: anna.bryk@partio.fi


 

  1. Lippukunnanjohtajan työtaakka on ihan älytön. Pitäisi johtaa koko partiotoimintaa, kaikkien isojen yhteisten projektien aloittamista, viestintää, taloutta, jäsenhankintaa, ihmisiä, ryhmiä, hallintoa, johtamisen välineitä, erillisiä projekteja, yhteistyötä ja sidosryhmätyötä ja vaikka mitä.

RATKAISU: tehtävät jaetaan yhden sijaan kolmelle johtajalle (lippukunnanjohtaja/lippukunnan johtaminen, pestijohtaja/ihmisten johtaminen, ohjelmajohtaja/partio-ohjelman toteutumisen johtaminen)


2. Koulutusvastaavan pesti ei koskaan lähtenyt lentoon, vaan monet koulutusvastaavat ovat käytännössä ilmoittautumiskoneista.

RATKAISU: Omstart. Pestijohtaja on käytännössä sitä, mitä kova meidän rohkeimpien märissä päiväunissa. Koulutusvastaavan pestistä luovutaan.


3. Pestijärjestelmää ei käytetä, johtajakoulutuksiin osallistuu turhan vähän jengiä.

RATKAISU: aletaan johtaa ihmisiä. Pestijohtaja tekee sen, mitä ihmisten maailmassa kutsutaan HR:ksi. Partiossa kutsumme sitä ihmisten johtamiseksi. Ja se on hirveän tärkeää! Jos partiossa ei ole tarpeeksi tekijöitä, vähät tekijät eivät tiedä mitä heiltä odotetaan eikä pestissä toimiminen ole hauskaa tai motivoivaa, olemme mieron tiellä.


4. Alueohjaajan pesti on aivan järjenvastaisen laaja. Hänen pitää tietää kaikki kaikesta partiossa ja johtamisessa. Lisäksi odotamme, että hän on tuplaroolissa ohjaajana ilman agendaa ja yksilön tarpeista käsin JA samalla jalkauttaa strategiaa, kehittää lippukuntaa yhteisten painopisteiden ja paremman toiminnan suuntaan. Alueohjaajan tehtävät ovat liian tärkeitä, jotta ne jätettäisiin vain yhden ihmisen varaan.

RATKAISU: Alueohjaajan tehtävät jaetaan
1. kolmelle alueella toimivalle valmentajalle (lippukuntavalmentaja/lippukunnan johtaminen, pestausvalmentaja/ihmisten johtaminen, kasvatusvalmentaja/partio-ohjelman johtaminen)
2. SEKÄ mentorille, joka toimii lippukunnassa, ja tukee lpkj:aa omassa kehityksessään tai missä ikinä hän haluaa kehittyä partion mentorointiohjeen mukaisesti.


5. Emme osaa vastata kysymykseen siitä, kuka tukee LIPPUKUNTIA partio-ohjelman toteuttamisessa. Vaikka se on meidän core business! Ohjelmaohjaajan piti kai alun perin olla vastaus tähän. Heidän tehtävänsä on kuitenkin ihan muu, eivätkä he ohjaa lippukuntatasolla ketään. (okei, tiedän, että meillä on muutama ihan huippuhyvä ohjelmaohjaaja. Heille iso kiitos. Pääsääntöisesti organisaatiotasolla ohjelmaohjaajan pesti ei kuitenkaan koskaan aivan löytänyt itseään)

RATKAISU: Alueella toimiva kasvatusvalmentaja tukee lippukunnan ohjelmajohtajaa lippukunnan partiokasvatuksen toteuttamisessa mahdollisimman hyvin ja laajasti (toim. huom. vanhemmat ikäkaudet!) SEKÄ alueellisessa yhteistyössä, jotta kaikki ohjelman mukaiset tapahtumat saadaan tehtyä (sepeli, KITT, ROK, u-projekti esim.). Ohjelmaohjaajan pesti lakkautetaan, ja jäljelle jääneet tehtävät siirtyvät ikäkausijaoston puheenjohtajalle.


6. Lippukunnat eivät saa tarpeeksi tukea olennaisimpiin johtamistehtäviinsä.

RATKAISU: lisätään tukea ja tarkennetaan sen keskeisiä teemoja (juuripa nuo kolme valmentajaa sekä mentorit)


7. Haluamme, että lippukunnat voivat hyvin, niissä on tarpeeksi johtajistoa, jotta kaikki partio-ohjelman osa-alueet saadaan toteutettua ja niissä on hyvä toimia vapaaehtoisena. Ilman, että kenenkään tarvitsee saada partio-burn-outia.

RATKAISU: aletaan valmentaa heistä sellaisia. Ja aletaan miettiä, miten osaamme tukea niitä vahvempia lippukuntia.


8. Emme oikein osaa sanoa, miten jalkautamme strategiaa lippukuntiin? Meillä on monta erillistä hanketta, jotka ovatkin aivan erinomaisia hankkeita. Mutta miten vaikutamme lippukunnan perustoimintaan kehittävästi strategian puitteissa? Hienot tarkoitukset menevät hukkaan, jos emme jalkauta niitä.

RATKAISU: tehdään strategiatyö sillä tavalla loppuun, että määritellään yhdessä, mitä strategia tarkoittaa lippukunnille, JA miten me heitä siinä tuemme. Tästä syntyy valmentajien työkaluja ja tavoitteita.