Lippukuntatuen uudistusta käsitellään Laajennetuissa 14.4.2016

Laajennetuissa alue-, kasvatus- ja vapaaehtoistuen valiokunnissa päätetään lippukuntatuen uudistuksessa Laajennettujen valiokuntien tapaamisessa 14.4. seuraavasti (kopioitu laajennetun aluevaliokunnan asialistalta, kohta 6.1):

Lippukuntatuen uudistus (käsittely pääasiassa lauantaina 180 min)

Alue-, Kasvatus- ja vapaaehtoistuen valiokuntien käynnistämä, sittemmin Aluevaliokunnan alainen Ohjaajapestien uudistus -projektin nimi on vaihdettu Lippukuntatuen uudistus –projektiksi. Projektin myötä lippukuntien saama tuki halutaan kohdentaa useammalle lippukunnassa ja samalla aiempaa tarkemmin teemoitetuksi. Lippukunnanjohtajan ja alueohjaajan pestiä kevennetään jakamalla tehtävät useammalle pestille sekä lippukunnassa että alueella. Alueohjaajan tehtävät jaetaan valmentajapestien sekä lippukunnassa toimivan mentorin kesken. Uuden mallin mukaan:

  • Lippukuntavalmentaja tukee lippukunnanjohtajaa lippukunnan johtamisen teemojen ympäriltä.
  • Pestausvalmentaja tukee lippukunnan pestijohtajaa ihmisten johtamisen teemojen ympäriltä
  • Kasvatusvalmentaja tukee lippukunnan ohjelmajohtajaa partio-ohjelman toteuttamisen johtamisen teemojen ympäriltä.

Lippukunta-, pestaus- ja kasvatusvalmentaja muodostavat aluetiimin.

Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea kaikkia partiopestejä tuottamalla niissä tarvittavaa osaa-
mista. Pesteille on tehty mallikuvaukset. Uudistuksen myötä alue- ja ohjelmaohjaajan pestit poistu-
vat. Valmentajakoulutusten tavoitteet ja sisällöt valmistellaan osana koulutusjärjestelmän peruskor-
jausta, jolloin valmentajakoulutuksen sisältö vahvistetaan Laajennetuissa valiokunnissa II/2016.

Päätösesitys 1 Lippukunnanjohtajan pestin keventämiseksi otamme käyttöön pesti-
johtajan ja ohjelmajohtajan pestit lippukunnissa.

Päätösesitys 2 Otamme käyttöön mentorin pestin lippukunnissa.

Päätösesitys 3 Lippukuntapestien (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja) tueksi otamme käyttöön aluetason valmentajapestit piireissä: Lippukuntavalmentaja, pestausvalmentaja, kasvatusvalmentaja.

Päätösesitys 4 Otamme käyttöön piirin mentorivastaavan pestin.

Päätösesitys 5 Keskusjärjestö järjestää 2016 syksyllä ja 2017 keväällä yhteensä kolme valmentajapestien pilottikoulutusta. Pilottikoulutusten tavoitteena on tukea piirien kykyä tukea valmentajien osaamista tulevaisuudessa.

Päätösesitys 6 Keskusjärjestö vastaa piiritasoisen valmentajakoulutuksen luomisesta ja käyttöönoton tukemisesta. Jatkossa piirit huolehtivat, että heidän valmentajillaan on riittävä osaaminen pestiin keskusjärjestön tuella.