Mitä lippukuntatuen uudistuksen myötä tapahtuu nykyisille ohjaajapesteille?

Ohjaajien tehtävät ovat ja tulevat jatkossakin olemaan yksiä partion tukiorganisaation (=piirit ja SP) tärkeimpiä tehtäviä. Koska ydintehtävämme partiokasvatus tapahtuu lippukunnissa, on lippukuntien sujuva toiminta ja näin ollen heidän saamansa tuki on aivan erinomaisen olennaista partion päämäärien saavuttamiseksi. Kymmenisen vuotta sitten otettiin käyttöön nykyinen partio-ohjelma, yhtenevät toiminnanalat ja nykyisistä ohjaajapesteistä alue- ja ohjelmaohjaaja.

Se, että valtakunnallista lippukuntien tukemisen mallia päivitetään ja pestejä tarkastellaan tai muutetaan EI tarkoita, että nykyiset ohjaajat olisivat tehneet hommansa jotenkin pieleen. Eivät ole. Nykyiset ohjaajat pesteineen ja tehtävineen ovat piiritoiminnan tärkeimpiä toimijoita. Juuri siksi onkin tärkeää, että uskallamme avoimesti keskustella, muuttaa, kehittää ja kokeilla. Lippukuntien saamassa suorassa tuessa on paljon pelissä. Kiitos kun oot mukana.

Lippukuntatuen uudistustyöryhmä on yhdessä alue-, kasvatus- ja vapaaehtoistuen valiokunnan kanssa ajatellut seuraavaa:

Alueohjaajan pestiä ei jatkossa enää sellaisenaan ole

Alueohjaajan tehtävät ovat supertärkeitä, ja ne jaetaankin jatkossa neljälle eri pestille (valmentajat+mentori), jotta varmistetaan, että lippukunnat todella saavat tukea. Lippukuntavalmentaja on uusista pesteistä lähimpänä entistä alueohjaajaa. Tämän hetkisen alueohjaajan pestin yksi haaste (aivan jäätävän valtavan sisällön lisäksi) on kaksoisrooli, jossa ao:n odotetaan sekä mentorihenkistä valmiutta ohjata lippukunnanjohtajaa omassa kehittymisessään, ja toisaalta jalkauttavan lippukuntiin piirin viestiä, yhteistä partion strategiaa ja painopisteiden ja hankkeiden asiaa.

Nykyisten alueohjaajien ei kannata missään nimessä ajatella, että heitä ei enää tarvittaisi. Päinvastoin. Muutostilanteessa on mahdottoman tärkeää, että mukana on myös niitä, jotka jo tuntevat alueen toimintatavat, tyypit ja erityispiirteet. Nämä tyypit kannattelevat läpi muutostilanteen. Jokaisen alueohjaajan kannattaa miettiä, ja vaikka kaverin kanssa jutella, onko joku tulevaisuuden kolmesta valmentajapesteistä erityisen luonteva ja hyvä juuri itsellesi. Käytännöt eivät aivan valtavasti muutu. Edelleen lippukuntia tavataan sekä kaksin että alueellisissa tapaamisissa. Valmentajamallissa hommia tehdään lippukuntiin päin laajempana rintamana, mikä toivottavasti varmistaa sen, ettei lippukunta jää kokonaan ilman tukea, jos jokin pesti on välillä täyttämättä.

Ohjelmaohjaajan pestiä ei jatkossa enää ole

Lippukuntien tukemisen tehtävä siirtyy kasvatusvalmentajalle, ja ohjelmaohjaajan muut tehtävät piirin ikäkaudesta vastaavalle tai ikäkausijaoston puheenjohtajalle. Jos piirissäsi on loistavat ohjelmaohjaajat, ei toimivaa kannata toki rikkoa! Miettikää tällöin, mikä on nykyisille ohjelmaohjaajille mieluinen ja motivoiva pesti, ja miten yhdistätte sen kokonaisuuteen.

Syitä ohjelmaohjaajan pestistä luopumiseen ovat:

  • Ohjelmaohjaajat eivät ole todellisuudessa juuri ohjanneet, siksi nykynimitys on pestille huono.
  • Ainoastaan hyvin suurissa piireissä on ollut tarvetta tai resurssia yleiselle asiantuntijapestille, eikä siksi ole perusteltua ylläpitää tällaista kansallista järjestelmää.
  • Piirin tapahtumien tukeminen tapahtuu joko ohjausryhmätyöskentelyn tai ikäkausijaoston toimesta.
  • Muutos ei tarkoita, ettei ohjelmaohjaajan tehtäviä arvostettaisi! Päinvastoin, rukkaamalla työnjako, saamme tehtävät paremmin niille kuuluvaan arvoon. Yhteinen tavoitteemme on lippukuntien menestys, eikä se nykymallilla saa tarpeeksi huomiota.

Meillä on tällä hetkellä monta hyvää ohjelmaohjaajaa, jotka paiskivat piireissä hommia. Heidän kohdallaan ei todella kannata rikkoa toimivaa järjestelmää! Jos piirinne ohjelmaohjaajat myös tukevat lippukuntia suoraan partiokasvatuksen toteuttamisessa, voi näiden tyyppien kanssa miettiä sitä, olisiko kasvatusvalmentaja mieluinen pesti (tai vaikka kasvatusvalmentajavastaava) vai löytyvätkö intohimot kuitenkin piirin ohjelmaryhmästä myös jatkossa. Vaikka titteli ehkä vaihtuu, eivät ohjelmaryhmän tehtävät häviä tai muutu.

Koulutusohjaajan pesti jatkuu nykyisellään

Lippukuntien tukemisen tehtävä siirtyy pestausvalmentajalle, joka tukee pestijohtajia. Muut, koulutusjärjestelmään ja Ko-Gi -ohjaukseen liittyvät tehtävät säilyvät entisellään. Koulutusohjaajan pestin kehittäminen rajattiin pois projektista, jotta voitiin keskittyä nimenomaan lippukuntien tukemiseen. Kyseessä on vanha ja vakaa instituutio, josta keskustelu jatkuu vapaaehtoistuen laajennetussa valiokunnassa.