Mitä päätettiin Laajennetuissa valiokunnissa?

Laajennetut Alue-, Kasvatus- ja Vapaaehtoistuen valiokunnat tekivät isoja päätöksiä Lippukuntatuen uudistamiseen liittyen työstössään 14.-15.5. Laajennettujen valiokuntien yhteisessä kokoontumisessa.

Lippukuntatuen uudistus jatkuu siis entistäkin enemmän yhteisellä suunnalla! Näin päätettiin:

  1. Lippukunnanjohtajan pestin keventämiseksi otamme käyttöön pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pestit lippukunnissa.
  2. Otamme käyttöön mentorin pestin lippukunnissa.
  3. Lippukuntapestien (lippukunnanjohtaja, pestijohtaja ja ohjelmajohtaja) tueksi otamme käyttöön aluetason valmentajapestit piireissä muutosesityksen mukaisesti: Lippukuntavalmentaja, pestausvalmentaja, ohjelmavalmentaja. Muutos alkuperäiseen päätösesitykseen tässä kohdin on siis kasvatusvalmentaja-termin vaihtuminen ohjelmavalmentajaksi.
  4. Otamme käyttöön piirin mentorivastaavan pestin. Muutosesityksen mukaisesti tehtiin muutama muutos mentorivastaavan pestikuvaukseen
  5. Keskusjärjestö järjestää 2016 syksyllä ja 2017 keväällä yhteensä kolme valmentajapestien pilottikoulutusta. Pilottikoulutusten tavoitteena on tukea piirien kykyä tukea valmentajien osaamista tulevaisuudessa. Lisäksi sovittiin, että projektiryhmä esittelee pilottikoulutusten sisällön ja suunnitelman arvioinnista ja palautekäsittelystä Roihulla. Syksyn laajennetuissa tarkastellaan pilottikoulutusten sisältöjen kehittymistä.
  6. Muutosehdotuksen mukaisesti päätettiin, että keskusjärjestö vastaa valmentajakoulutuksen luomisesta ja koulutusten järjestämisestä. Piirit huolehtivat, että heidän valmentajillaan on riittävä osaaminen pestiin keskusjärjestön tuella. Tässä muutoksena siis alkuperäiseen esitykseen se, että valmentajakoulutksen järjestää jatkossakin keskusjärjestö, ei piiri.

Iso kiitos ja aplodit piirien yhteiselle työlle huippujen muutosehdotusten sorvaamisesta! Projektiryhmä kiittää ja kumartaa ja jatkaa innolla työtään. Ollaanhan yhteyksissä.