Hyvä lippukunta

Laajennettu Aluevaliokunta hyväksyi kokousessaan 15.5. hyvän lippukunnan määritelmä. Kyseessä ei ole niinkään määritelmä siitä, mitä lippukunnassa on, vaan siitä, mitä asioita johtamisessa ja toiminnassa otetaan huomioon. Määritelmä on ensisijaisesti lippukuntia tukevien vapaaehtoisten käyttöön tehty, se auttaa löytämään kunkin lippukunnan vahvuudet ja ne asiat, joihin kannattaa kiinnittää vielä huomiota.

Lippukuntatuen uudistuksen myötä nykyiset lippukuntien tukemisen ja lippukuntien perustyökalut päivitetään uuden työnjaon mukaisiksi. Samalla luodaan myös uusia työkaluja lippukunta- ja valmentajapesteissä toimivien käyttöön. Hyvän lippukunnan määritelmä on se tavoitetila, johon lippukuntia ohjataan ja valmennetaan. Määritelmä auttaa valmentajaa hahmottamaan lippukunnan tilaa ja helpottaa lippukunnan tilanteen kannalta oikean työkalun valitsemista

Hyvässä lippukunnassa

Lippukuntaa johdetaan

 • Lippukunnassa on toimiva hallitus, joka suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa
 • Viestintä toimii ja siihen on välineitä. Viestintä tavoittaa tarkoituksenmukaisesti lippukunnan johtajiston, lapset ja nuoret sekä näiden vanhemmat.
 • Lippukunta osaa markkinoida toimintaansa, ja on esillä alueellaan
 • Lippukunnalla on yhteistyötä muidenkin kanssa (alue, piiri, kaupunki, srk, muut järjestöt) ja halua vaikuttaa toimintaympäristöönsä.
 • Lippukunnalla on riittävät taloudelliset ja materiaaliset resurssit ja hyvä taloudenpito > kunnossa oleva kirjanpito.
 • Lippukunnassa on tarpeeksi eri ikäisiä  jäseniä, jotta toiminta voidaan toteuttaa kaikille mukavasti. (Usein tämä tarkoittaa sitä, että lippukunnassa on vähintään 70 jäsentä)

Ihmisiä johdetaan

 • Toiminnassa on riittävästi eri-ikäisiä johtajia ja aikuisia, johtajia kasvaa ja he saavat tukea. Jokaisella ryhmänjohtajalla on nimetty tukeva aikuinen (luotsi, ikäkausivastaava). Kaikkien on hyvä toimia lippukunnassa.
 • Lippukunta käyttää partiopestiä ja johtajat saavat pestinmukaisen koulutuksen
 • Toimintaan tulee vuosittain eri-ikäisiä ja eri taustaisia uusia jäseniä.

Partio-ohjelman toteutumista johdetaan

 • Partio-ohjelman mukaista toimintaa kaikissa ikäkausissa, ja sitä järjestetään partiomenetelmän mukaisesti. (Ikäkausissa paikallinen väestörakenne huomioiden)
 • Jokaiselle 7­­-22–vuotiaalle on tarjolla oman ikäkautensa mukaista ohjelmaa

 

Yksi vastaus artikkeliin ”Hyvä lippukunta

 1. Päivitysilmoitus: Alueviesti 2/2016 | Alueviesti

Kommentointi on suljettu.