Valmentajavastaavien pestikuvaukset Hämeessä

No nyt on hienot! Hämeessä on Erikan johdolla tehty pestikuvaukset piirin valmentajavastaavalle. Kas tässä olkaa hyvät:

Ohjelmavalmentajavastaavan pestikuvaus (HÄME)

Ohjelmavalmentajavastaavan tehtävänä on johtaa ja tukea ohjelmavalmentajia. Ohjelmavalmentajavastaavia on piirissä kaksi ja he kuuluvat lippukuntatuen toiminnanalan valmennusjaostoon. Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja pestaa valmentajavastaavat.

Toinen ohjelmavalmentajavastaavista osallistuu lippukuntatuen ryhmän kokouksiin ja toinen ohjelmaryhmän kokouksiin. Muuten ohjelmavalmentajavastaavat jakavat valmentajiin kohdistuvat tehtävät (mm. rekrytointi, pestaus ja tuki) yhdessä sopien.

Ohjelmavalmentajavastaavana

 • tunnen partion strategian, ohjelmapainotuksen, piirin toimintasuunnitelman, piirin ja keskusjärjestön ohjelmatapahtumat sekä olen perillä muista ajankohtaisista projekteista.
 • osallistun piirin vuosittaisiin luottistapahtumiin.
 • osallistun ohjelmavalmentajatapaamisten ja yhteisten valmentajatapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen.
 • vastaan ohjelmavalmentajien rekrytoinnista.
 • pestaan ohjelmavalmentajat sekä käyn erikseen sovitun määrän välipestikeskusteluita ja pestin päätöskeskustelun kunkin ohjelmavalmentajan kanssa.
 • perehdytän ohjelmavalmentajat perehdytysmateriaalin avulla ja huolehdin, että jokainen ohjelmavalmentaja tuntee pestinsä, tietää vastuualueensa sekä sen, mistä ja keneltä saa tukea ja apua.
 • varmistan, että ohjelmavalmentajilla on pestiin riittävä koulutus ja osaaminen.
 • olen yhteydessä ohjelmavalmentajiin vähintään kahdesti vuodessa.
 • kokoan alueellisten ohjelmajohtajatapaamisten aiheet ja asialistat, ja esittelen ne ohjelmavalmentajille.
 • kokoan alueellisista ohjelmajohtajatapaamisista saadun palautteen ja käsittelen sen ohjelmaryhmän ja lippukuntatuen ryhmän kanssa.
 • pidän ohjelmavalmentajat ajan tasalla kasvatuksen toiminnanalan / ohjelmaryhmän ajankohtaisista asioista.
 • huolehdin osaltani, että tieto kulkee lippukunnista piiriin ja piiristä lippukuntiin (lippukuntatuen ryhmään, ohjelmaryhmään ja piirin työntekijöille).
 • huolehdin, että pestissä olevien ohjelmavalmentajien pestimerkinnät ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

Ohjelmavalmentajavastaavana tukenani ovat

 • piirin muut valmentajavastaavat
 • piirin lippukuntatuen ryhmä
 • piirin ohjelmaryhmä ikäkausiosaajineen
 • piirin lippukuntatuen ja ohjelmatoiminnan partiotoimihenkilöt
 • SP:n ja piirin työkalut

Pestin vaatimukset:

 • suoritettu partiojohtajan peruskoulutus, Ko-Gi -koulutuksen suorittaminen suositeltavaa
 • viimeistään pestin aikana käyty valmentajakoulutus
 • viimeistään pestin aikana käyty Organisaatiossa toimiminen -koulutus
 • suoritettu Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
 • ikäkausivastaavan tai ohjelmajohtajan koulutus käytynä tai vastaavat tiedot
 • kiinnostus ja into partiokasvatukseen kaikissa ikäkausissa ja partion vapaaehtoisten tukemiseen eri tasoilla.

Pestausvalmentajavastaavan pestikuvaus (HÄME)

Pestausvalmentajavastaavan tehtävänä on johtaa ja tukea pestausvalmentajia. Pestausvalmentajavastaavia on piirissä kaksi ja he kuuluvat lippukuntatuen toiminnanalan valmennusjaostoon. Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja pestaa valmentajavastaavat.

Toinen pestausvalmentajavastaavista osallistuu lippukuntatuen ryhmän kokouksiin ja toinen koulutusryhmän kokouksiin. Muuten pestausvalmentajavastaavat jakavat valmentajiin kohdistuvat tehtävät (mm. rekrytointi, pestaus ja tuki) yhdessä sopien.

Pestausvalmentajavastaavana

 • tunnen partion strategian, koulutusjärjestelmän ja piirin toimintasuunnitelman sekä olen perillä muista ajankohtaisista projekteista.
 • osallistun piirin vuosittaisiin luottistapahtumiin.
 • osallistun pestausvalmentajatapaamisten ja yhteisten valmentajatapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen.
 • vastaan pestausvalmentajien rekrytoinnista.
 • pestaan pestausvalmentajat sekä käyn erikseen sovitun määrän välipestikeskusteluita ja pestin päätöskeskustelun kunkin pestausvalmentajan kanssa.
 • perehdytän pestausvalmentajat perehdytysmateriaalin avulla ja huolehdin, että jokainen pestausvalmentaja tuntee pestinsä, tietää vastuualueensa sekä sen, mistä ja keneltä saa tukea ja apua.
 • varmistan, että pestausvalmentajilla on pestiin riittävä koulutus ja osaaminen.
 • olen yhteydessä pestausvalmentajiin vähintään kahdesti vuodessa.
 • kokoan alueellisten pestijohtajatapaamisten aiheet ja asialistat, ja esittelen ne pestausvalmentajille.
 • kokoan alueellisista pestijohtajatapaamisista saadun palautteen ja käsittelen sen koulutusryhmän ja lippukuntatuen ryhmän kanssa.
 • pidän pestausvalmentajat ajan tasalla vapaaehtoistuen toiminnanalan / koulutusryhmän ajankohtaisista asioista.
 • huolehdin osaltani, että tieto kulkee lippukunnista piiriin ja piiristä lippukuntiin (lippukuntatuen ryhmään, koulutusryhmään ja piirin työntekijöille).
 • huolehdin, että pestissä olevien pestausvalmentajien pestimerkinnät ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

Pestausvalmentajavastaavana tukenani ovat

 • piirin muut valmentajavastaavat
 • piirin lippukuntatuen ryhmä
 • piirin koulutusryhmä
 • piirin lippukuntatuen ja koulutustoiminnan partiotoimihenkilöt
 • SP:n ja piirin työkalut

Pestin vaatimukset:

 • suoritettu partiojohtajan peruskoulutus, Ko-Gi -koulutuksen suorittaminen suositeltavaa
 • viimeistään pestin aikana käyty valmentajakoulutus
 • viimeistään pestin aikana käyty Organisaatiossa toimiminen -koulutus
 • suoritettu Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
 • pestijohtajan koulutus käytynä tai vastaavat tiedot
 • kiinnostus ja into partiokoulutukseen, vapaaehtoisten rekrytoinnin ja pestauksen tukemiseen sekä partion vapaaehtoisten tukemiseen eri tasoilla.

Lippukuntavalmentajavastaavan pestikuvaus (HÄME)

Lippukuntavalmentajavastaavan tehtävänä on johtaa ja tukea lippukuntavalmentajia. Lippukuntavalmentajavastaavia on piirissä kaksi ja he kuuluvat lippukuntatuen toiminnanalan valmennusjaostoon. Lippukuntatuen ryhmän puheenjohtaja pestaa valmentajavastaavat.

Toinen lippukuntavalmentajavastaavista osallistuu lippukuntatuen ryhmän kokouksiin ja toimii valmennusjaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana. Muuten lippukuntavalmentajavastaavat jakavat valmentajiin kohdistuvat tehtävät (mm. rekrytointi, pestaus ja tuki) yhdessä sopien.

Lippukuntavalmentajavastaavana

 • tunnen partion strategian ja piirin toimintasuunnitelman sekä olen perillä muista ajankohtaisista projekteista.
 • osallistun piirin vuosittaisiin luottistapahtumiin.
 • osallistun lippukuntavalmentajatapaamisten ja yhteisten valmentajatapaamisten suunnitteluun ja toteutukseen.
 • vastaan lippukuntavalmentajien rekrytoinnista.
 • pestaan lippukuntavalmentajat sekä käyn erikseen sovitun määrän välipestikeskusteluita ja pestin päätöskeskustelun kunkin lippukuntavalmentajan kanssa.
 • perehdytän lippukuntavalmentajat perehdytysmateriaalin avulla ja huolehdin, että jokainen lippukuntavalmentaja tuntee pestinsä, tietää vastuualueensa sekä sen, mistä ja keneltä saa tukea ja apua.
 • varmistan, että lippukuntavalmentajilla on pestiin riittävä koulutus ja osaaminen.
 • olen yhteydessä lippukuntavalmentajiin vähintään kahdesti vuodessa.
 • kokoan alueellisten lippukunnanjohtajatapaamisten aiheet ja asialistat, ja esittelen ne lippukuntavalmentajille.
 • kokoan alueellisista lippukunnanjohtajatapaamisista saadun palautteen ja käsittelen sen lippukuntatuen ryhmän kanssa.
 • pidän lippukuntavalmentajat ajan tasalla alueen toiminnanalan / lippukuntatuen ryhmän ajankohtaisista asioista.
 • huolehdin osaltani, että tieto kulkee lippukunnista piiriin ja piiristä lippukuntiin (lippukuntatuen ryhmään ja piirin työntekijöille).
 • huolehdin, että pestissä olevien lippukuntavalmentajien pestimerkinnät ovat ajan tasalla jäsenrekisterissä.

Lippukuntavalmentajavastaavana tukenani ovat

 • piirin muut valmentajavastaavat
 • piirin lippukuntatuen ryhmä
 • piirin lippukuntatuen partiotoimihenkilöt
 • SP:n ja piirin työkalut

Pestin vaatimukset:

 • suoritettu partiojohtajan peruskoulutus, Ko-Gi -koulutuksen suorittaminen suositeltavaa
 • viimeistään pestin aikana käyty valmentajakoulutus
 • viimeistään pestin aikana käyty Organisaatiossa toimiminen -koulutus
 • suoritettu Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutus
 • lippukunnanjohtajan koulutus käytynä tai vastaavat tiedot
 • kiinnostus ja into partion vapaaehtoisten tukemiseen eri tasoilla