Kysymyksiä lippukuntatuen uudistuksesta Uudeltamaalta

Uudenmaan alueryhmässä nousi esiin niin hyviä kysymyksiä, että ne kannattaa jakaa kaikille:

  1. Koulutusvastaavan pesti lippukunnassa – jääkö pois kokonaan?

Kyllä, sen korvaa pestijohtaja, jonka pesti on paljon laajempi kuin koulutusvastaavan. Pestijohtaja ei kuitenkaan ole mikään laajennettu koulutusvastaava, vaan hänellä on ihan toisenlainen vastuu lippukunnan vapaaehtoisten tukemisen ja johtamisen kokonaisuudessa. Vapaaehtoisten tukemisessa koulutuksella on tärkeä rooli, mutta se ei toki ole ainoa tie onneen. Tarvitaan myös rekrytointa, pestaamista ja perehdytystä, johtajahuoltoa, motivaatiosta huolehtimista, ennalta suunnittelua ja sisäistä viestintää.

2. Entä ikäkausivastaavien pestit?

Ei, isoissa lippukunnissa varsinkin on hyvä olla jokaiselle ikäkaudelle ikäkausivastava. Sen sijaan ohjelmajohtaja korvaa kaikkien ikäkausien ikäkausivastaavan. Pienessä lippukunnassa ikäkausivastaavia ei ehkä ole, ainakaan viittä. Akeloiden, sampojen, luotsien ja ohjelmajohtajan tehtäviä olisi kuitenkin hyvä jonkun hoitaa pienessäkin lippukunnassa.

3. Koulutukset: mihin kaikkiin pesteihin on tulossa koulutukset?

Tässä vaiheessa valmentajille, lpkj:lle, pestijohtajalle ja ohjelmajohtajalle. Myöhemmin ensi vuoden puolella myös mentoreille ainakin perehdytysmateriaalia, mutta tuskin osa koulutusjärjestelmää.

4. Miten aluetapaamiset järjestetään jatkossa? (Tuleeko SP:ltä valmis materiaali myös ohjelma- ja pestitapaamisiin?)

Aluetapaamisten järjestämistä kannattaa varmasti varioida alueittain, tai piiriin käytäntöjen mukaan. Tarkoituksena on, että sekä lippukunnanjohtajat, pestijohtajat että ohjelmajohtajat saavat vertaistukea aluetapaamisissa. Osa teemoista on enemmän ja osa vähemmän yhteisiä kaikille pesteille. Se, pidetänkö nämä yhtäaikaisesti, niin, että aloitetaan yhdessä ja jatketaan pesteittäin vai kokonaan erillisinä on piirin tai aluetiimin harkittavissa.

Kyllä, tarkoitus on, että ensi vuodeksi tulee materiaaleja kaikkiin aluetapaamisiin. Tavoitteena ei ole kuitenkaan tehdä kokonaan valmista settiä, vaan kerätä setti meille tärkeitä teemoja menetelmäehdotuksineen, joita piirit käyttää omia listojaan koostaessa. Piirit voivat myös valita mieleiset ja tarpeelliset ja tehdä tarvittaessa omia lisäksi.

5. Tuleeko SP:ltä valmista materiaalia tämän syksyn toiseen aluetapaamiseen?

Ei ole ollut suunnitelmissa, mutta jos jotain tiettyä tarvetta ilmenee, voidaan katsoa tilanne uudestaan.

6. Onko erikseen jotain suosituksia pienten lippukuntien toteuttamismallille?

Ei. Tavoite on kaikilla lippukunnilla kohti hyvän lippukunnan määritelmää, ja käytössä olevien johtajaresurssien perusteella pitää soveltaa ja tehdä valintoja. Päpa on luvannut tehdä mallit isoille, keskikokoisille ja pienille lippukunnille.

7. Onko lippukuntapesteille määritelty suosituskestoa?

Tällä hetkellä ei.


Pahoittelut, tämä teksti oli jäänyt lepäämään luonnoksiin turhan pitkäksi aikaa.